صفحه اصلی > معرفی شرکت
بيانيه ماموريت ، چشم انداز و ارزشها
اهداف
ساختار مدیریتی
خط مشی کیفیت

مهندسين مشاور سراوند در سال 1366 توسط گروهی متشکل از مهندسين معمار و شهرساز در تهران آغاز بکار کرد. امروز سراوند بصورت شرکتي ريشه دار و معتمد در بخش شهرسازی و معماري رشد يافته، و طي سالهاي فعاليت خود مسئوليت به فرجام رسانيدن پروژه هاي معتبر بسياري را در تهران و ساير استان هاي ايران بعهده گرفته است.
سراوند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تخصص های ذیل رتبه بندی شده است:

• شهرسازی رتبه یک  
• معماری ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی رتبه دو  
• طراحی شهری رتبه دو  
• ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی رتبه سه  
• مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی رتبه سه  
 
سراوند در مجامع و انجمن های تخصصی ذیل عضویت دارد:
 
• جامعه مهندسان مشاور ایران  
• انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز  
• سازمان نظام مهندسی ایران  
• جامعه مهندسان شهرساز